Tänk en glad tanke och flyg!

Vi har alla länge hört att vi ska tänka positivt. Att det är en nyckel till att må bra eller iallafall att må bättre. Det har getts ut hyllmeter av böcker i ämnet. Det är evigt tjat om ”Tänk positivt”!

Visst förstår jag att det är bra att tänka positivt, att det då är lättare att se ljust på livet och även lyckas göra det jag vill uppnå men i fredags  fick jag en intressant och givande pusselbit till i detta ämne av Brian Maynes. Han höll ett 20 min långt inspirationstal om att tänkta positivt och Goal Mapping på Arndts.

Han sa då bland annat att studier visar att positiva tankar ger direkta effekter på serotoninhalten i hjärnan. Tänker vi glada tankar får vi högre halter av serotonin och mår bättre. Studierna visar att också att det räcker att vi skapar en positiv tanke så ökas halten. Vi kan alltså medvetet må fysiologisk bättre genom att medvetet tänka en glad eller positiv tanke. Det är  samma sak som att ett falskt konstlat leende faktiskt gör att hjärnan tror att vi är glada och utsöndrar serotonin. Vi kan alltså lura oss själva att må bättre även om vi är nere och låga.

I Peter Pan så krävs det en glad tanke och älvstoft för att man ska kunna flyga. I verkligheten så behövs det bara en glad tanke för att älvstoftet ska skapas i våra hjärnor och vi ska må bra och flyga.

Så vilken är din glada tanke idag?