Programmet

BeLiving! Programmet

Detta program är till för alla människor som vill få ut mer av livet än vad de får just nu.
Det är för dem som känner att de sitter fast, är frustrerade och vill ha en förändring och för dem som önskar en riktning, mer passion, mer liv i sina liv.

Stämmer detta in på dig, läs vidare.

Programmet består av fem faser eller steg:

  1. Frigörelse
  2. Riktning
  3. Manifestera mål
  4. Hantering av motstånd
  5. Uppföljning

Frigörelse

Inledningsvis arbetar vi med att frigöra dig från gammalt bagage, smärta, kroppsminne, blockeringar och annat som binder fast energi som du behöver till det du verkligen vill göra. Arbetet i den fas sker genom samtal och behandling i form av Body Work.

Riktning

Steg två är att du får ta ut en riktning eller skapa  mål av de förändringar du önskar. Dessa tar vi fram dels genom att du får göra en beskrivning i skriftlig form samt att vi arbetar med mentala affirmationer och bilder utifrån Silva UltraMind teknikerna för att förstärka din vision inom dig.

Manifestera mål

Därefter arbetar vi med att ta fram en praktisk handlingsplan. Denna kommer vara både mentala och praktiska sätt att föra dig närmare dina uppsatta mål.

Även här använder vi Silva UltraMind tekniker, samtal och hemläxor för att komma vidare.

Hantera motstånd

Det är sällan vägen till målen är jämnt asfalterad. Vi bär alla handlingsmönster, rädslor och   föreställningar som gärna sätter käppar i hjulen för oss. I denna näst sista fas arbetar vi med att hitta strategier för att acceptera, möta och vända de motstånd du kommer möta på vägen.

Uppföljning

Programmet avslutas med att vi efter ca 2 till 3 månader följer upp hur din process fortlöper mot ditt nya liv.

Omfattning

Programmet omfattar ca 10 möten under en period av ca 5 månader. Det mesta arbetet sker de första 2-3 månaderna och uppföljningen några månader senare.

Comments are closed.