Retreat med Moder Jord

Jag har under våren börjat samarbeta allt mer med mina vänner Elisabeth och Damien som tillsammans driver Englas Friskvård.

Vi kommer tillsammans nu i juli hålla en retreat som vi kallar Retreat med Moder Jord. Tanken med retreaten är att ge möjlighet för deltagarna att på olika sätt återknyta till sig själva och till moder jord. Aktiviteterna kommer gå mycket i meditationens tecken men de kommer även omfatta medveten massage och healing i olika former. Jag vet av erfarenhet att detta är områden som många behöver träna på. Att grunda sig för att på så sätt både komma ner i kroppen men även få en anknytning till jorden. Vi går allt för ofta och lever enbart i huvudet. Healing kan vi nog inte få för mycket av och att lära sig ge healing innebär i sig själv en läkande process.

Läs gärna mer om retreaten här. Det finns plats för många fler 🙂